աշխարհ

աշխարհ

Dasnabedian 1995: 416

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 5,26 10,7 15,6 16,21 19,2 19,18 19,26 19,27 Acrostiche 6,2
monde

freq: 9


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱՇԽԱՐՀ — (ի, աց.) NBH 1 0259 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 15c գ. κόσμος, οἱκουμένη mundus, orbis Տիեզերք. երկինք եւ երկիր միանգամայն՝ հանդերձ բնակչօքն. եւ իբր զանազանեալ՝ ՎԵՐԻՆ կամ ԻՄԱՆԱԼԻ կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԱՇԽԱՐՀ — ( ) NBH 1 0108 Chronological Sequence: 7c գ. Որ չէ այս աշխարհ, այլ՝ վերին հանդերձեալն. ... *Ամենայն ինչ ձեր է. եթէ՛ աշխարհ, եթէ՛ անաշխարհ. Յճխ. ՟Է. (տպ. այս աշխարհ, եւ այն աշխարհ) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՏԱՐԱՇԽԱՐՀ — ( ) NBH 2 0855 Chronological Sequence: Early classical ա. Իբր Տարաշխարհական. հեռաւոր. *Ի տարաշխարհ ճանապարհ գնաց. Եւս. քր. ՟Բ: Իսկ ՟Գ. Հեռաւոր աշխարհ, որ գրելի եւ զատարար՝ Տար աշխարհ. *Ոչ զտար աշխարհ ուրեք հատի անցիʼʼ. յն. զերկայն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱԳԻՒՏ — ( ) NBH 1 0059 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 7c, 8c ա. Գտօղ զամենայն հնարս. ամենահնար. ամմէն բանին ճարը գտնօղ. *Ամենագիւտ սէր (է Աստուած): Ամենագիւտ սիրոյն գործ երեւեցաւ: Ամենագիւտ ամենաշահ խրատիւք: Ամենագիւտ հանճարովն: Զմտաւ ածել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱՅՆ — (ի, իւ. ամենայնք, այնց կամ այնից, նիւք.) NBH 1 0064 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. Ամէն. համայն. համօրէն. համակ. հանուր. բնաւ. ամէն. ... (որպէս եւ լտ. օ՛մնիս, օ՛մնէ.) πᾶς omnis, σύμπας… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՇԽԱՐՀԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0262 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. οἱκουμενικός totius mundi, orbis Տիեզերական. եւ համաշխարհական. որ ինչ հայի առ համօրէն աշխարհ. որպէս եւ առ աշխարհ կամ ազգ մի ողջոյն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐԵՒԵԼՔ — (ելից) NBH 1 0353 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 9c, 11c գ. ἁνατολή oriens, ortus, ἁπηλιώτης subsolanus Ելք արեւու. այսինքն կողմն կամ տեղին՝ ուստի ելանէ եւ ծագէ արեգակն. ... *Տնկեաց Աստուած զդրախտն յեդեմ ընդ արեւելս:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՆ — I. (ի, ից.) NBH 1 431 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. λόγος, ῤῆμα verbo, oratio, sermo Խօսք. ասացուած. զրոյց կարգաւոր. շարք բառից բերանով բարբառեալ յայտնիչ իմաստից մտաց, կամ ʼի գիր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲՆԱՇԽԱՐՀ — (ի, աց.) NBH 1 497 Chronological Sequence: Unknown date, 13c գ. Երեւելի մասն աշխարհի, յորս բուն բնակութիւն է մարդկան, կամ որ է բուն աշխարհ տէրութեան ուրուք. *Րոպէից մասանց երից բնաշխարհաց կայսր բարեպաշտ Կոստանդիանոս. Գանձ.: *Առաջին հատուածն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳԵՐԱԶԱՐԴ — (ի, ից.) NBH 1 0543 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c, 13c ա. ὐπερκόσμιος supermundanus, supermundialis Առաւելեալ զարդուք. եւս վայելչազարդ, շքեղ. պանծալի. գերագոյն կարգաւ. մանաւանդ Գերաշխարհիկ, եւ չնաշխարհիկ. ըստ հոմաձայնութեան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՐԿԻՐ — I. (կրի, րաւ կամ րիւ.) NBH 1 0692 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c գ. γῆ terra Աշխարհ ստորին ի միջակէտն երկնից. հողագունտ. ծով եւ ցամաք. մանաւանդ ցամաքն. (լծ. եւ վայր, ի վայր. ուր յն. ղի, կամ կի. լտ. թէ՛րրա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.